SGGW

Aktualności

17
lipca
2019

Dofinansowanie z NFOŚiGW dla Arboretum w Rogowie

SGGW otrzymała od NFOŚiGW dotację w wysokości 485 tys. zł na projekt „Modernizacja bazy technicznej w Arboretum SGGW w Rogowie”. Umowę w tej sprawie podpisano 11 lipca.

Arboretum SGGW w Rogowie jest jednostką organizacyjną Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie. To jedno z najcenniejszych pod względem przyrodniczym arboretów w Europie. W kolekcji posiada blisko 3 tys. taksonów roślin drzewiastych i prawie 1.5 tys. roślin zielonych. Na arboretum składają się kolekcje dendrologiczne, leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew, a także alpinarium i Ogród Ginących Roślin Świata, którego celem jest pokazanie złożoności zagrożeń, z jakimi zmagają się rośliny w różnych częściach świata, a także zagadnień ochrony bioróżnorodności na szczeblu lokalnym, krajowym i światowym.

Całkowity koszt projektu „Modernizacja bazy technicznej w Arboretum SGGW w Rogowie” to prawie 545 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na dosprzętowienie i modernizację zaplecza technicznego ogrodu. Dzięki użyciu nowoczesnych i wydajnych technologii szereg prac wykonywanych dotąd ręcznie – związanych z pielęgnacją drzewostanu, kolekcji botanicznych, pracami szkółkarskimi, zbiorem nasion, pracami dokumentacyjnymi – zostanie zautomatyzowany i usprawniony.