Aktualności

Dla studentów

07
grudnia
2018

XLV Przegląd Dorobku Kół Naukowych

Zapraszamy na XLV Przegląd Dorobku Kół Naukowych.

Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW to najważniejsze wydarzenie w działalności kół naukowych w SGGW. Jednodniowa konferencja daje studentom szansę zaprezentowania swych zainteresowań naukowych i osiągnięć koła na forum całej uczelni w formie referatów lub posterów. Jest to doskonała okazja, aby wymienić poglądy, podzielić się doświadczeniami z przedstawicielami innych kół, a także nawiązać współpracę. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i odbywa się w równoległych sesjach, grupujących referaty o zbliżonej tematyce. Każdego roku konferencja ta organizowana jest przez inne koło naukowe, a opiekę merytoryczną sprawuje prorektor ds. dydaktyki oraz pełnomocnik rektora ds. kół naukowych. 

Tegoroczny Przegląd organizuje Międzywydziałowe Koło Naukowe Odpowiedzialnego Biznesu ENACTUS działające przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. 

Zapraszamy 14 grudnia w godzinach 9.00-16.15 na WNE SGGW. 

Ramowy program