Aktualności

Dla studentów

09
maja
2013

Uroczystości upamiętniające ks. Stanisława Staszica

Przy pomniku ks. Stanisława Staszica, który znajduje się w kampusie uczelni odbyła się (8 maja br.) zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uroczystość upamiętniająca postać wielkiego Polaka, patrioty, naukowca i filantropa. Uroczystości poświęcone Stanisławowi Staszicowi (1755-1826) odbywają się w SGGW od kilku już lat i uczestniczą w nich uczniowie szkół, których ksiądz Staszic jest patronem. W tym roku w uroczystości wzięli udział nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. St. Staszica w Miętnem oraz z Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pod pomnikiem St. Staszica złożono wieńce.

Podczas uroczystości władze SGGW reprezentowali prof. dr hab. Marek Szyndel – prorektor ds. współpracy międzynarodowej oraz kanclerz uczelni dr inż. Władysław W. Skarżyński. Profesor M. Szyndel w swoim wystąpieniu podkreślił, że „szukanie wzorców i pamięci o historii i wielkich Polakach są dla wychowania młodego pokolenia bardzo istotne, dlatego cieszy nas obecność młodych ludzi, studentów SGGW na dzisiejszej uroczystości”. „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada” – zacytował myśl Staszica profesor Marek Szyndel. Te słowa są szczególnie ważne zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy kształtują swoje osobowości w szkole i na studiach.

W spotkaniu wzięli udział także dziekani studenci, dziekani wydziałów, członkowie i władze Stowarzyszenia Wychowanków, kustosz Muzeum SGGW oraz nauczyciele akademiccy. W doniosły nastrój spotkania wprowadziła grupa muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW, którzy wykonali utwór „Witaj Moja Jutrzenko”, stylizowany mazurek do słów Rajmunda Suchodolskiego uczestnika powstania Listopadowego 1831 r.

Prof. dr hab. Marek Szyndel – prorektor ds. współpracy międzynarodowej oraz kanclerz uczelni dr inż. Władysław W. Skarżyński uczestniczyli także w Mszy Świętej w intencji studentów SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918-1920, która została odprawiona w Kościele Akademickim św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.