Aktualności

Dla studentów

15
listopada
2018

Szkolenie dla doktorantów „Rozwój kariery naukowej. Możliwości dla doktorantów”

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej zapraszają na szkolenie pt. „Rozwój kariery naukowej. Możliwości dla doktorantów” dedykowane uczestnikom studiów doktoranckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2018 r., w sali 112 bud. 8 w godz. 10.00-14.00

Na szkoleniu zostaną przedstawione możliwości aplikacyjne w ramach współpracy międzynarodowej.

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości środowiska doktoranckiego o możliwościach aplikowania do międzynarodowych projektów badawczych oraz zwiększenia międzynarodowej mobilności doktorantów. Udział w projektach oraz stażach i praktykach zagranicznych pozwoli na budowanie sieci międzynarodowych kontaktów, co w przyszłości zaowocuje zwiększoną liczbą aplikacji w projektach i możliwości współpracy. Wczesny rozwój kariery naukowej pozwoli na zdobywanie doświadczenia w międzynarodowych jednostkach, co umożliwi lepszy start w przyszłość zarówno w sektorze akademickim, jak i poza nim.

Pracownicy SMPB oraz BWM przedstawią:

  • możliwości finansowania w międzynarodowych programach badawczych i dydaktycznych;
  • zasady konkursów;
  • aktualne i nadchodzące konkursy (Akcje COST, Działania Marii Skłodowskiej Curie, EURAXESS, Własny Fundusz Stypendialny, PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Erasmus+, NAWA: Program stypendialny im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej i inne);
  • kwestie administracyjne SGGW i wsparcie ze strony SMPB i BWM.

Istnieje również możliwość indywidualnych konsultacji po spotkaniu w ramach interesujących konkursów.

Link do rejestracji: https://goo.gl/forms/s3Oc6vfmPJIrxzOi1