Aktualności

Dla studentów

22
marca
2018

Sympozjum "Władysław Grabski w służbie Niepodległej"

"Władysław Grabski w służbie Niepodległej" - 23 marca odbyło się sympozjum organizowane w stulecie odzyskania niepodległości oraz 80. rocznicę śmierci W. Grabskiego.


„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”

Referaty wygłosili:

  • prof. dr hab. Marian M. Drozdowski, biograf Władysława Grabskiego, profesor Instytutu Historii PAN - "Wkład Władysława Grabskiego do polskiej kultury gospodarczej i politycznej"
  • prof. dr hab. Tomasz Borecki, rektor SGGW w latach 2002–2008, dyrektor międzyuczelnianego Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha -  "Władysław Grabski jako orędownik przemian polskiej wsi"

 

Podczas sympozjum odbył sie pokaz pokaz filmu dokumentalnego z 1923 roku "Prezydent Wojciechowski w Gdyni", pochodzącego ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Film zawiera unikatowe zdjęcia z pobytu głowy państwa, członków rządu, m.in. Władysława Grabskiego oraz przedstawicieli Sejmu i Senatu w Gdyni.

Zaprezentowane zostały również materiały z Archiwum Grabskiego, przechowywanego w zbiorach Archiwum Akt Nowych oraz fotografie z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Dzięki uprzejmości Narodowego Banku Polskiego możliwe było zapoznanie się z wzorami polskich banknotów, wyemitowanych w 1924 roku w związku z reformą walutową Grabskiego.

Sympozjum zakończyło uroczyste złożenie kwiatów pod obeliskiem Władysława Grabskiego przed gmachem Biblioteki Głównej SGGW.

 

W sympozjum udział wzięli:

Prof. dr hab. WIESŁAW BIELAWSKI, Rektor SGGW

Prof. dr hab. MARIAN BINEK, Prorektor ds. Nauki

Prof. dr hab. KAZIMIERZ BANASIK, Prorektor ds. Rozwoju

dr WŁADYSŁAW SKARŻYŃSKI, Kanclerz SGGW

 

GRZEGORZ GRABSKI, potomek Rodu Grabskich

 

Przedstawiciele instytucji monetarnych utworzonych z inicjatywy Grabskiego:

PIOTR MATUSIAK, który reprezentował BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego

Z-ca Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej ANDRZEJ BIEŃKOWSKI

Dr RYSZARD MIAZEK, wieloletni, emerytowany Dyrektor CBR

 

Rektorzy SGGW poprzednich kadencji:

Prof. JAN GÓRECKI

Prof. WŁODZIMIERZ KLUCIŃSKI

Prof. TOMASZ BORECKI

Prof. ALOJZY SZYMAŃSKI

 

Prof. dr hab. MARIAN DROZDOWSKI, historyk dwudziestolecia międzywojennego, biograf Grabskiego, profesor Instytutu Historii PAN

 

Prof. LESZEK ŻUKOWSKI, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień hitlerowskiego obozu, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK,

członek Komitetu Narodowego Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przy Prezydencie RP

 

Pełna relacja z konferencji: