Aktualności

Dla studentów

26
lutego
2016

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO - STUDENCI

Stypendia skierowane do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji.

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu. Programy stypendialne umożliwiają utalentowanym polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego i pierwszeństwa w przyznawaniu zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach, zwrotu czesnego uiszczonego na uczelni (do 6100 euro).

BGF Master 2 - Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na uniwersytecie, uczelni technicznej, ekonomicznej lub specjalistycznej albo kierunkach Master of Science / of Art. Uwaga! Stypendium Master 2 nie dotyczy studiów MBA. Stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na ukończenie studiów magisterskich we Francji.

BGF Podwójne doktoraty (Doctorat en cotutelle): Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów, polskiego i francuskiego. Stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu en cotutelle. Na zakończenie cyklu studiów wydany zostanie podwójny dyplom doktorancki.