Aktualności

Dla studentów

06
października
2014

Spotkanie inauguracyjne, pt. „Sukces mierzony innowacją”,

28 października 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpocznie się II edycja projektu „Rzecznicy Talentów” realizowanego we współpracy z Fundacją JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!

„Rzecznicy Talentów” to projekt  mający na celu podniesienie świadomości  i wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wśród studentów, doktorantów i  pracowników naukowych uczelni wyższych (nie tylko kierunków technicznych). 

II edycję projektu „Rzecznicy Talentów” w roku akademickim 2014/2015 Fundacja JWP organizuje we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Biurem Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW,  Politechniką Warszawską i Biurem Karier PW.  Honorowy patronat nad  projektem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Izba Rzeczników Patentowych.

W ramach II edycji projektu zaplanowano bezpłatne spotkania: seminaria z zakresu własności intelektualnej  i przemysłowej, konsultacje z rzecznikami patentowymi i prawnikami oraz konkurs o 3-miesięczny staż w kancelarii Rzecznika Patentowego.

Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! wraz z Partnerami projektu  „Rzecznicy Talentów” edycja II zapraszają na spotkanie inauguracyjne, pt. „Sukces mierzony innowacją”, które odbędzie się 28 października 2014 r. w godz. 15.00 -17.20. , miejsce spotkania: budynek nr 37 (kampus SGGW),ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

 

Rejestracja na http://jwp-fundacja.pl/dzialalnosc/seminarium/sukces_mierzony_innowacja.html