Aktualności

Dla studentów

15
czerwca
2016

SGGW wyróżniona tytułem innowacyjnej uczelni w tworzeniu perspektyw zawodowych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie została wyróżniona tytułem „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” oraz certyfikatem „Dobra uczelnia, dobra Praca”. W konkursie zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania oceniano krajowe uczelnie pod kątem prowadzenia projektów i wszelkich działań zwiększających szanse absolwentów na trudnym rynku pracy.

Programy certyfikacji Akademickiego Centrum Informacyjnego cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony polskich uczelni, a także są dobrze rozpoznawalnym znakiem jakości szkół wyższych wśród kolejnych roczników maturzystów. Konkurs na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” ma na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów konkursu, którzy zgromadzili największą liczbę punktów we wszystkich badanych obszarach. Uczelnia uzyskała wysokie oceny w szczególności za:

  • działania podnoszące jakość kształcenia w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia,
  • realizację licznych projektów na rzecz bliższego powiązania programów nauczania z potrzebami rynku pracy, w tym utworzenie na specjalne zamówienie pracodawców kierunku studiów: meblarstwo,
  • szerokie wykorzystanie nowych technologii w dydaktyce, m.in. poprzez uruchomienie studiów wspomaganych e-learningiem,
  • zwiększanie szans studentów i absolwentów na rynku pracy poprzez organizację cyklicznych targów pracy „Pracodawca Marzeń”.

Laureatami konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” obok Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zostały także: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 

SGGW zdobyła także certyfikat „Dobra uczelnia - Dobra Praca”. Program certyfikacji „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” jest skierowany do wszystkich uczelni w Polsce (zarówno publicznych jak i niepublicznych). Ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Obecnie wiele polskich uczelni zasługuje na takie wyróżnienie realizując szereg działań zwiększających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Nie da się ukryć, że właśnie aspekt praktyczny kształcenia i właściwe przygotowanie studentów do pracy, zaczyna dominować w myśleniu i podejściu do organizacji studiów w Polsce.