Aktualności

Dla studentów

22
października
2019

Rekrutacja na studia II stopnia w programie EUROFORESTER

Na Wydziale Leśnym ruszyła rekrutacja na studia II stopnia prowadzone w ramach programu EUROFORESTER.

Euroforester to program studiów prowadzony przez Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) w Alnarp. Studia umożliwiają poznanie zasad prowadzenia gospodarki leśnej w warunkach przyrodniczych basenu Morza Bałtyckiego. Kursy realizowane w ramach programu obejmują szeroki zakres zagadnień dotyczących m. in. ekonomiki, zarządzania i urządzania gospodarstwa leśnego, hodowli lasu, systemów informacji przestrzennej oraz polityki leśnej. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w programie mogą ubiegać się o stypendium na pokrycie kosztów związanych ze studiowaniem w Szwecji.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/masters-programmes/euroforester/

Ponieważ Euroforester to program studiów II stopnia, ofertę kierujemy przede wszystkim do studentów ostatniego roku studiów inżynierskich oraz studentów studiów magisterskich.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o kontakt z pełnomocnikiem dziekana Wydziału Leśnego ds. współpracy międzynarodowej Rafałem Wojtanem:

Budynek 34, p. 2/118

tel.: (22) 59 380 84

e-mail: rafal.wojtan(at)wl.sggw.pl