Aktualności

Dla studentów

20
września
2017

Rachunkowość bankowa - studia podyplomowe

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW ogłasza nabór na I edycję dwusemestralnych Podyplomowych Studiów Rachunkowości Bankowej. Program obejmuje 250 godz. zajęć dydaktycznych i dostosowany jest do wymogów Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Charakterystyka studiów:

Podyplomowe Studia Rachunkowości Bankowej przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w bankach, w departamentach rachunkowości, audytu wewnętrznego i budżetowania. Na studiach mile widziani są pracownicy banków, instytucji parabankowych i nadzoru finansowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości Bankowej według wzoru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mogą również przystąpić do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, uznawanego przez wszystkie banki w Unii Europejskiej. Egzamin organizowany jest przez SGGW i Związek Banków Polskich. Posiadanie certyfikatu EFCB jest podstawą do uzyskania certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich. Program PSRB obejmuje 250 godz. zajęć dydaktycznych i dostosowany jest do wymogów Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Obejmuje on następujące przedmioty: prawo bankowe, rachunkowość bankową, zarządzanie aktywami i pasywami banku, operacje bankowe, system rozliczeń operacji bankowych, politykę pieniężną, międzynarodowe standardy rachunkowości, analizę finansową działalności banku, budżetowanie działalności banków, rachunkowość podatkową banków, rachunkowość zarządczą banków, audyt i rewizję finansową banków, sprawozdawczość bankową, komputerową rachunkowość bankową i opodatkowanie banków. Studia przygotowują słuchaczy do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB). Wykładowcami studiów są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej oraz specjaliści-praktycy z zakresu bankowości i finansów (pracownicy - Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska S.A., Krajowej Izby Rozliczeniowej i TNS Polska).

Czesne za studia wynosi 3 500 zł (płatność jednorazowa) lub 3 700 (płatność w dwóch ratach) plus opłata wpisowa 500 zł.

 

Wszelkie informacje o Podyplomowych Studiach Rachunkowości Bankowej są na stronie internetowej: http://psrb.wne.sggw.pl lub pod numerem telefonu 601-816-965.