Aktualności

Dla studentów

25
listopada
2015

Przegląd najlepszych prac magisterskich

Vetus arbore „mgr-ak-2015”, czyli przegląd najlepszych prac magisterskich wykonanych na kierunku architektura krajobrazu w roku akademickim 2014/2015. Zapraszamy od 4.12.2015 do 8.01.2016 do Muzeum SGGW.

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu 
prof. dr hab. KATARZYNA NIEMIROWICZ-SZCZYTT

Prodziekan ds. kierunku architektura krajobrazu
dr hab. PIOTR LATOCHA

Kurator wystawy
dr inż. AGNIESZKA GAWŁOWSKA

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
zapraszają na wernisaż wystawy

„mgr-ak-2015”

Przegląd  najlepszych  prac  magisterskich
wykonanych   na  kierunku  architektura
krajobrazu w roku akademickim 2014/2015

4 grudnia 2015,  godzina 15.00

MUZEUM SGGW UL. NOWOURSYNOWSKA 161
GMACH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ SGGW 
WEJŚCIE C I PIĘTRO