Aktualności

Dla studentów

15
grudnia
2020

Przegląd Dorobku Kół Naukowych

11 grudnia 2020 roku odbył się 47. Przegląd Dorobku Kół Naukowych. W tym roku było to wyjątkowe wydarzenie, gdyż organizowane z myślą o studentach odbyło się bez ich fizycznego udziału, z wykorzystaniem aplikacji oraz urządzeń umożliwiających przeprowadzenie konferencji w formie zdalnej. Organizatorem 47. PDKN było Koło Naukowe Żywieniowców działające przy Wydziale Żywienia Człowieka SGGW.

Do udziału w konferencji zakwalifikowano 174 projekty. Spośród 26 Kół Naukowych odbyło się ostatecznie 168 wystąpień. Projekty zostały przedstawione w sześciu sesjach tematycznych:

 • Człowiek i jego otoczenie
 • Nauki ekonomiczne i społeczne
 • Świat zwierząt i weterynaria
 • Świat roślin
 • Bioinżynieria i nauki biologiczne
 • sesje interdyscyplinarne

Podczas finału, transmitowanego na żywo na kanale SGGW na You Tube Nauka/Science, wyłoniono zwycięskie Koła Naukowe. Na ostateczną sumę punktów i zajęte miejsce miały wpływ:

 • liczba wystawionych projektów przez Koło Naukowe
 • dodatkowe punkty za wyróżnienia i/lub nagrodzone projekty

Miano najlepszego Koła Naukowego w SGGW w roku akademickim 2020/21 przyznano Kołu Naukowemu Żywieniowców.
Drugie miejsce zdobyło Koło Naukowe Leśników, a trzecie KN Medyków Weterynaryjnych.

Ponadto, redakcja miesięcznika „Przemysł spożywczy” (Wyd. SIGMA-NOT) ufundowało 3 nagrody w postaci publikacji artykułów w 2021 r. autorów projektów związanych z tematyką czasopisma. Laureatami zostali:

 • Patryk Pokorski: Wykorzystanie skorup jaj w projektowaniu wyrobów cukierniczych o zwiększonej biodostępności wapnia, Koło Naukowe Żywieniowców.
 • Robert Nicewicz: Postrzeganie produktów z końcową datą przydatności do spożycia przez konsumentów, Koło Naukowe Żywieniowców.
 • Artur Kiełb, Wiktoria Wilkowska, Martyna Walczuk, Weronika Zduńczyk: Porównanie zakwasu buraczanego powstałego na drodze tradycyjnej z zakwasami wytworzonymi z użyciem probiotycznych kultur startowych.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili:

 • prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, prorektor ds. dydaktyki SGGW;
 • prof. dr hab. Dominika Guzek, Dziekan Wydziału Żywienia Człowieka SGGW;
 • dr hab. inż. Monika Trząskowska, Opiekun Koła Naukowego Żywieniowców;
 • Patryk Pokorski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Mateusz Barczak, wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

W pracy Komitet Organizacyjny wspomagali studenci – członkowie Koła Naukowego Żywieniowców: Marcin Kruk, Tomasz Wójcik, Joanna Horoszewicz, Artur Kiełb. Nad wartością naukową czuwał Komitet Naukowy Konferencji, w skład którego wchodziło 30. pracowników i doktorantów wszystkich Instytutów SGGW.