Aktualności

Dla studentów

10
listopada
2013

Święto Niepodległości i Apel Poległych

Piątek 8 listopada był dniem obchodów Święta Niepodległości, a także dniem pamięci o wszystkich poległych w obronie suwerenności naszego kraju ludzi związanych ze społecznością uczelnianą SGGW.

 Z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków SGGW pod tablicami upamiętniającymi 453 członków społeczności akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którzy oddali życie w latach 1939-1945, odbył się Apel Poległych. Władze uczelni, przedstawiciele poszczególnych wydziałów, pracownicy, studenci oraz władze i członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW złożyli pamiątkowe wieńce i zapalili świece.

Po Apelu Poległych uczestnicy uroczystości złożyli także kwiaty przed tablicą w centralnej części kampusu uczelni, upamiętniającą wszystkich poległych w wojnach w latach 1918-1945. Społeczność akademicka SGGW dba w ten sposób o zachowanie w pamięci wszystkich studentów i pracowników uczelni, którzy oddali życie za wolność przyszłych pokoleń.

Kolejną uroczystością związaną ze Świętem Niepodległości był wykład w Bibliotece Głównej SGGW wygłoszony przez prof. dr hab. Ryszarda Wojdę. Tę część obchodów otworzył prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jan Niemiec. W trakcie wykładu przybliżona została sylwetka prof. Franciszka Staffa, patrioty, wybitnego ichtiologa, od 1920 roku związanego z uczelnią, inicjatora wznowienia działalności SGGW w 1945 roku i pierwszego rektora uczelni po zakończeniu II wojny światowej.

Na spotkanie licznie przybyli profesorowie-seniorzy, którzy mieli przyjemność współpracować z prof. Staffem, podzielili się ze wszystkimi spontanicznymi wspomnieniami o tym zasłużonym dla historii uczelni rektorze SGGW. Swojego wzruszenia nie kryła obecna na uroczystościach, córka profesora – Elżbieta Staff-Zielińska.

Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali znane pieśni patriotycznych wraz z Ludowym Zespołem Artystycznym SGGW „PROMNI”.