Aktualności

Dla studentów

24
sierpnia
2018

Konferencja Ekspertów Praw Studenta w SGGW

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się czterodniowa (23-26.08) Konferencja Ekspertów Praw Studenta zorganizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Samorząd Studentów SGGW. Studenci z wielu krajowych uczelni wzięli udział w szkoleniach, warsztatach i panelach dyskusyjnych. W drugim dniu konferencji gościem studentów był Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Pierwszego dnia konferencji studentów powitał w progach SGGW Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab.  Kazimierz Tomala. Tego też dnia w panelu dyskusyjnym na temat Konstytucji dla nauki uczestniczył Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kolej gościem studentów i Rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego w trakcie drugiego dnia konferencji był Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Premier Jarosław Gowin w sposób bardzo szczegółowy zaprezentował członkom Parlamentu Studentów RP zapisy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zwłaszcza te dotyczące studentów.