Aktualności

Dla studentów

22
maja
2020

Informacja Prorektora ds. Dydaktyki w sprawie sposobu realizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni Studenci, Funkcjonowanie uczelni od 25 maja 2020 roku ulegnie zmianie, zgodnie z zarządzeniami Rektora SGGW opublikowanymi na stronie internetowej SGGW.

W związku z tym, że specyfika niektórych kierunków studiów wymaga uczestnictwa studentów w zajęciach laboratoryjnych, zajęcia te – z zachowaniem reżimu sanitarnego – odbędą się w formie tradycyjnej. Dla kierunków studiów, na których konieczna jest realizacja zajęć w siedzibie uczelni, najpóźniej w sobotę 23 maja br., na stronach internetowych poszczególnych wydziałów opublikowane zostaną harmonogramy zajęć.

Prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na wydziałowych stronach internetowych.

Na kierunkach prowadzonych przez Wydziały:

  • Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
  • Ekonomiczny,
  • Socjologii i Pedagogiki

wszystkie zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim zostaną zrealizowane zdalnie.

Studentów studiujących na ww. wydziałach, którzy pozostawili swoje rzeczy w Domu Studenta prosimy o wykwaterowanie się do dnia 29 maja br. Od 1 czerwca br. będą obowiązywać zapisy regulaminu, zgodnie z którym naliczane będą opłaty za miejsce w DS. W sprawie umówienia terminu wykwaterowania prosimy o kontakt z kierownikiem zamieszkiwanego Domu Studenta.