Aktualności

Dla studentów

20
września
2017

Bankowość i finanse - studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do pracy w bankach oraz działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji.

Charakterystyka studiów:

Trwające dwa semestry studia podyplomowe umożliwiają pogłębienie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu bankowości i finansów. Mile widziani są pracownicy banków, instytucji parabankowych, administracji publicznej oraz firm. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów według wzoru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mogą również przystąpić do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, uznawanego przez wszystkie banki w Unii Europejskiej. Egzamin organizowany jest przez SGGW i Związek Banków Polskich. Posiadanie certyfikatu EFCB jest podstawą do uzyskania certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich. Program PSBiF obejmuje 250 godz. zajęć dydaktycznych i dostosowany jest do wymogów Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Obejmuje on następujące przedmioty: prawo bankowe i gospodarcze, rachunkowość bankową, analizę finansową działalności banku, zarządzanie aktywami i pasywami banku, ryzyko bankowe, marketing bankowy, planowanie finansowe w banku, bankowość elektroniczną, operacje bankowe, kredyty i gwarancje bankowe, windykację należności, rachunkowość finansową, rachunkowość zarządczą, politykę pieniężną, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, finanse międzynarodowe oraz finanse publiczne. Studia przygotowują słuchaczy do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB). Wykładowcami studiów są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej oraz specjaliści-praktycy z zakresu bankowości i finansów (pracownicy - Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska S.A., Krajowej Izby Rozliczeniowej i TNS Polska).

Czesne za studia wynosi 3 800 zł (płatność jednorazowa) lub 3 900 (płatność w dwóch ratach) plus opłata wpisowa 500 zł.

 

Wszelkie informacje o Podyplomowych Studiach Bankowości i Finansów są na stronie internetowej:

http://ekr_bank.sggw.pl lub pod numerem telefonu 601-816-965.