Aktualności

Dla studentów

04
lutego
2015

Dziecko w kulturze europejskiej

Wydział Nauk Społęcznych SGGW zaprasza na Konferencję - Dziecko w kulturze europejskiej.

KATEDRA EDUKACJI  I  KULTURY

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

SGGW w Warszawie

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod patronatem JM Prof. dra hab. Alojzego Szymańskiego Rektora SGGW, zorganizowanej w ramach obchodów 200-lecia naszej Uczelni:

 

Dziecko w kulturze europejskiej

 

Dzieciństwo zyskało na popularności w dyskursie naukowym za sprawą słynnej książki Philippe’a Ariésa, a teza francuskiego badacza o „odkryciu dzieciństwa” przez nowożytność oraz o jego związku z rozwojem prywatności i więzi rodzinnych, została powszechnie przyjęta. Od XVI-XVII wieku doświadczenie dzieciństwa stało się istotną charakterystyką społeczeństwa i kultury europejskiej, a samo dziecko – częstym bohaterem malarstwa rodzajowego czy portretowego, a nie tylko, jak w średniowieczu, sakralnego. 

Na przełomie XIX i XX wieku freudyzm zapoczątkował nie tylko przyznanie racji bytu seksualności dziecięcej, lecz także stał się pierwszą (i zapewne najbardziej krytykowaną) teorią, która zapoczątkowała zainteresowanie psychologii dzieciństwem. To właśnie perspektywa psychologii przesądza współcześnie o tym, co należy uważać za pomyślny rozwój dziecka, po stronie granicy, którą stawia diagnostyka medyczna. W dyskursie naukowym istotne są również związane z kulturą przesłanki rozwoju i funkcjonowania społecznego. Właśnie perspektywa nauk o kulturze wyznacza obszar zainteresowań, które pragniemy pogłębić podczas konferencji:

 

• społeczna i kulturowa rola dziecka obecnie i w przeszłości

• społeczna percepcja dzieciństwa w dawnej i współczesnej kulturze

• koncepcje i teorie dotyczące dziecka i dzieciństwa i ich oddźwięk w kulturze

• dziecko w sztuce różnych okresów i środowisk artystycznych

• choroba i śmierć dziecka w literaturze i sztuce

• życie duchowe i doświadczenia egzystencjalne dziecka 

• seksualność dziecka w dawnej i współczesnej kulturze

• dziecko-odmieniec, dziecko niechciane i odrzucone

• dziecięce cechy wieku dorosłego

• zabawa jako aktywność przypisana dzieciństwu

• kulturowe atrybuty dzieciństwa

• dziecko i mass media

 

Do udziału i wygłoszenia referatów zapraszamy szczególnie historyków, historyków kultury i sztuki, kulturoznawców, etnologów i antropologów, filozofów, filologów, psychologów, socjologów i pedagogów oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki, zainteresowanych proponowaną tematyką.

 

Konferencja odbędzie się Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 11-12 czerwca 2015 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: z referatem 350 zł, bez referatu 100 zł.

Organizator pokrywa koszty poczęstunku w przerwach obrad oraz publikacji recenzowanej książki pokonferencyjnej, a także programu artystycznego przewidzianego po zakończeniu części naukowej.

Koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia uczestnicy pokrywają samodzielnie (szczegóły w Karcie Zgłoszenia).

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia z propozycją tematu i abstraktem proszę przesłać drogą elektroniczną lub tradycyjną – na podany niżej adres – do dnia 15.02.2015 r.

Do dnia 20 lutego 2015 roku zostaną przesłane potwierdzenia zgłoszeń, oficjalne zaproszenia oraz program konferencji.

                                                        

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Bogacka

 

 

Zgłoszenia:

dr Katarzyna Bogacka

Katedra Edukacji i Kultury                            

Wydział Nauk Społecznych                                                              

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

konferencjadziecko2015@sggw.pl

 

Patronat