Aktualności

Dla studentów

20
października
2014

Dr inż. Michał Kruk laureatem Nagrody Naukowej Polityki

Kierownik Zakładu Systemów Inteligentnych na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW zdobył nagrodę w dziedzinie Nauki Techniczne.

19 października 2014 r. podczas uroczystej gali w redakcji Polityki po raz 14. wręczono Nagrody Naukowe POLITYKI. 

Nagordę Naukową Polityki w dziedzinie Nauki Techniczne zdobył naukowiec z SGGW - dr inż. Michał Kruk.

Urodzony w 1980 roku, kierownik Zakładu Systemów Inteligentnych na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Współczesna medycyna cierpi na swoiste przekleństwo urodzaju – łatwość pozyskiwania cyfrowych obrazów tkanek dotkniętych chorobą wykracza poza zdolność ich analizy. Niestety w tej dziedzinie nie istnieją metody uniwersalne. Muszą być one indywidualnie adaptowane i profilowane. Z pomocą lekarzom patomorfologom przychodzą więc komputery wyposażone w oprogramowanie nacechowane pewną inteligencją i zdolnością uczenia się na przykładach. Tym właśnie, w zastosowaniu do chorób nowotworowych, zajmuje się Michał Kruk. Porusza się on sprawnie na styku trzech dziedzin: medycyny, matematyki i informatyki. A takie pogranicza są obecnie jednymi z najbardziej interesujących obszarów naukowej eksploracji.

Inteligentnie rozpoznać raka - Rozmowa z dr. inż. Michałem Kurkiem z Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, laureatem Nagrody Naukowej Polityki, o tym, jak uczy się komputery diagnozować nowotwory.

Źródło: www.polityka.pl/stypendia