Aktualności

Dla pracowników

25
listopada
2013

Wręczenie medali 50-lecia przynależności do ZNP

W Sali Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali 50-lecia przynależności pracowników SGGW do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Medalami uhonorowanych zostało ośmiu emerytowanych pracowników uczelni.

Za 50 lat działalności w ZNP wyróżnieni zostali: profesor Tadeusz Barszczak, profesor Tadeusz Roskosz, profesor Czesław Waszkiewicz, profesor Jerzy Więsik, profesor Mieczysław Adamowicz, profesor Kazimierz Zdun, profesor Andrzej Szujecki, doktor Andrzej Fagasiński oraz magister Stanisław Perliński.

Gości przywitała i zaprezentowała działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego przy SGGW doktor Mieczysława Flachowa, przewodnicząca ZNP w SGGW. Profesor dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW, podczas uroczystości powiedział: "Jesteśmy tu z Państwem w komplecie kolegium rektorskiego ponieważ dostrzegamy wagę związków zawodowych działających w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zaletą zwiazków zawodowych jest fakt, że nie są organizacjami politycznymi. Współpraca ze związkami jest korzystna dla pracowników uczelni". Rektor Szymański poinformował zebranych gości między innymi o działaniach skierowanych do pracowników i emerytowanych pracowników SGGW. Profesor Alojzy Szymański mówił o Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz o powołanym właśnie dzisiaj przez Senat SGGW Uniwersytecie Otwartym SGGW i o przedszkolu dla dzieci pracowników, które zostanie uruchomione na początku przyszłego roku akademickiego.

W uroczystości uczestniczyli także: prof. dr hab. Wiesław Bielawski, prorektor ds. rozwoju, prof. dr hab. Marek Szyndel, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Jan Niemiec, prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prorektor ds. dydaktyki, dr inż. Władysław Skarżyński, kanclerz uczelni, dr Maria Wesołowska, przewodniczaca NSZZ Solidarność oraz pracownicy administracyjni i dydaktyczni uczelni.

Medale zasłużonym działaczom Związku Nauczycielstwa Polskiego wręczał wraz z rektorem uczelni mgr Stanisław Różycki, wiceprzewodniczący Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.