Aktualności

Dla pracowników

19
marca
2018

Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym i promocja doktorów

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się (16.03) uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym oraz promocja doktorów SGGW. Pracownikom uczelni zostały również wręczone odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Jego Magnificencja Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski wręczył dyplomy 22 doktorom habilitowanym. 67 doktorów otrzymało promocję. Otwierając ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych i doktoratów, rektor mówił między innymi: „Stale powiększające się grono naukowców to dobra prognoza dla polskiej nauki. Istotne jest bowiem, by w obliczu zmian pokoleniowych wychowywać młodych naukowców, którzy poniosą w przyszłość innowacyjną myśl swoich mentorów i podejmą się nowatorskich badań, które będą dla ludzkości przełomowe. Należy więc stworzyć im odpowiednie warunki do rozwoju i do pracy. Dobrze i nowocześnie wyposażone laboratoria, pewne źródła finansowania badań, szybka ścieżka kariery naukowej i dydaktycznej to elementy, o które warto zadbać, by przyczyniać się do postępów w nauce.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wiemy, jakie znaczenie dla przyszłości nauki ma dynamiczny rozwój kadry naukowej. Podjęliśmy  bowiem działania zmierzające do poprawy wskaźników dostępności dydaktycznej oraz potencjału naukowego. Zredukowaliśmy liczbę przyjmowanych studentów, zwłaszcza studentów studiów niestacjonarnych oraz zwiększamy zatrudnienie kadry akademickiej. Wdrożyliśmy wydziałowe i ogólnouczelniane systemy wyłaniania i nagradzania najlepszych naukowców. W ubiegłym roku w skali uczelni z dodatkowego wynagrodzenia motywacyjnego skorzystało 20 osób. W tym roku liczba ta wzrosła do 32 osób.

Dokładamy starań, by zapewniać naszym naukowcom warunki sprzyjające prowadzeniu prac badawczych na najwyższym światowym poziomie. Miło mi poinformować Państwa, że w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstanie nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 nasza uczelnia otrzymała znaczące środki, które zostaną wykorzystane na zakup między innymi nowoczesnej aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego i komputerowego. Centrum Żywności i Żywienia ma szanse stać się ważnym w Polsce i Unii Europejskiej tak kompleksowym ośrodkiem badań nad żywnością i żywieniem.

Szanowni Doktorzy Habilitowani, Drodzy Doktorzy! Podnosząc swoje kwalifikacje, realizujecie najważniejszą życiową inwestycję. Pamiętajcie, że samodoskonalenie to jedyna dopuszczalna forma egoizmu. Rozwijajcie się więc, poszerzajcie horyzonty, zgłębiajcie tajniki wiedzy".

Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym oraz promocję doktorów SGGW poprzedziło uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych: Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Senatu SGGW, pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci uczelni. Obecni byli także członkowie rodzin, współpracownicy i przyjaciele nagrodzonych pracowników oraz doktorów habilitowanych i wypromowanych doktorów.

Uroczystość uświetnił Chór Akademicki SGGW oraz członkowie Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni".