Aktualności

Dla pracowników

26
listopada
2013

Własne źródła, najmniejsze koszty. Energetyka obywatelska

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska i Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w konferencji Energetyka rozproszona i efektywność energetyczna, która odbędzie się w Warszawie 4 grudnia 2013 w godzinach 10.00-18.00 w Auli I Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Rakowiecka 30

Od lat Polska nie doczekała się polityki energetycznej, która zapewniałaby obywatelom bezpieczeństwo dostawy energii elektrycznej oraz ciepła. Powoduje to, że średni czas przerw w dostawach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wynosi ponad 300 minut rocznie. W Niemczech jest to niemal 20 razy mniej.

Najwyższy czas, żebyśmy sami, jako obywatele i konsumenci zajęli się zwiększeniem swojego bezpieczeństwa energetycznego. Efektywnych i technicznych możliwości nie brakuje, a formy organizacyjne są proste, jak dowodzi ich rozwój u naszych niemieckich sąsiadów.

W Niemczech energetyka rozproszona w ramach tzw. „Energiewende” (Przewrót energetyki) odgrywa ważną rolę: już dziś jest w tym kraju ponad 2 000 000 gospodarstw domowych, które produkują energię z mikroinstalacji korzystających z lokalnych zasobów odnawialnych.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń polskich i niemieckich dotyczących rozwoju energetyki obywatelskiej, do której zalicza się nie tylko wytwarzanie energii, ale także jej efektywne wykorzystywanie.

W Konferencji udział wezmą eksperci i praktycy z Niemiec i Polski, dysponujący doświadczeniem w tak innowacyjnych dziedzinach jak: tworzenie i działalność spółdzielni energetycznych, czy też sposoby funkcjonowania obywatelskiego operatora instalacji energetycznej.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane najnowsze technologie wspierające energetykę rozproszoną, a także omówione ramy prawne, administracyjne i organizacyjne, które umożliwiły dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej w Niemczech.

Konferencja będzie także platformą wymiany poglądów pomiędzy zaproszonymi prelegentami i uczestnikami w trakcie debat panelowych.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres e-mailowy Katedry Ochrony Środowiska SGGW:  kos@sggw.pl.

Program konferencji do pobrania TUTAJ

Konferencja z udziałem tłumaczy.