Aktualności

Dla pracowników

14
stycznia
2015

Rozpoczęty nabór w ramach VII edycji programu Lider

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW informuje, iż w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został otarty nabór wniosków w ramach Programu Lider.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW informuje, iż w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został uruchomiony informatyczny system składania wniosków w VII konkursie w ramach Programu Lider.

Termin naboru wniosków: 14.01.2016-14.03.2016

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Llink do sytemu informatycznego w ramach VII edycji Programu LIDER : https://lsi.ncbr.gov.pl

  •  

Więcej informacji dostępnych jest na stronach NCBR:

 

Przypominamy, że osoby aplikujące zobowiązane są dostarczyć do CIiTT formularz zgłoszeniowy wraz z pismem przewodnim skierowanym do Prorektora ds. Nauki oraz dokumenty wymagane regulaminem konkursowym (wzory dokumentów dostępne są w CIiTT).

kontakt CIiTT SGGW:  mgr Joanna Stępkowska, e- mail: joanna_stepkowska@sggw.pl, tel. 22 59 356 93