Aktualności

Dla pracowników

16
kwietnia
2014

Uniwersytet Otwarty SGGW - kursy już od maja 2014

W dniu 14 kwietnia 2014 roku w Pałacu Rektorskim odbyło się III spotkanie Zespołu Programowego ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW pod przewodnictwem Prorektora ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Bogdana Klepackiego. Podczas spotkania dyskutowano m.in. nad 50 Kursami przyjętymi do realizacji w I edycji (maj-lipiec 2014). Członkowie Zespołu zostali także poinformowani przez Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW Dr Marcina Wysokińskiego o aktualnych postępach prac organizacyjnych i planach uruchomienia rekrutacji słuchaczy na początku maja 2014. Jednym z elementów spotkania były kwestie promocji Uniwersytetu Otwartego.

 Zaprezentowano m.in. projekt ulotki i baneru, które posłużą jako narzędzia promocyjne.  Na spotkaniu Pana Dr Piotra Gołasa zaprezentował Internetowy System Obsługi Słuchacza, w którym będzie można zapoznać się z ofertą Kursów i dokonać zapisu na wybrany Kurs. Ostatnim punktem  była dyskusja i wolne wnioski członków Zespołu.  Zespół odniósł się do prezentowanych treści proponując wiele cennych pomysłów i rozwiązań mogących usprawnić działalność Uniwersytetu Otwartego SGGW.

III spotkanie Zespołu Programowego ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW

Zarządzeniem nr 87 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2013 roku został powołany Uniwersytet Otwarty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego celem jest udostępnianie usług edukacyjnych wszystkim osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę niezależnie od wieku czy posiadanego wykształcenia. Uniwersytet Otwarty ma być formą kształcenia ustawicznego dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności.

W praktyce zamierzenia te będą realizowane poprzez zaoferowanie słuchaczom szerokiej gamy odpłatnych Kursów z kilku obszarów tematycznych: przyroda, żywność i żywienie, człowiek i technika, ekonomia i społeczeństwo.

Funkcjonowanie Uniwersytetu Otwartego SGGW ma opierać się na zainteresowanych prowadzeniem Kursów pracownikach i doktorantach SGGW.

Aktualnie prowadzone są intensywne działania przygotowawcze, które umożliwią uruchomienie Kursów w maju 2014. Pełna oferta Kursów będzie dostępna m.in. w Internetowym Systemie Obsługi Słuchacza, który jest w fazie testowania. W chwili obecnej wszelkie informacje dostępne są w biurze Uniwersytetu Otwartego (bud. VIII, pok. 8A,) w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 12.00-16.00 lub telefoniczne (22 593 10 65) lub mailowo (uobiuro@sggw.pl). Integralną częścią Uniwersytetu Otwartego SGGW jest Zespół Programowy, którego podstawowymi zadaniami jest m.in. opiniowanie zgłoszonych Kursów i ich programów, zgłaszanie poprawek do programów Kursów oraz kontrola nad prawidłowością przebiegu Kursów.

W skład Zespołu JM Rektor Prof. dr hab. Alojzy Szymański powołał następujące osoby:

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Prorektor ds. Dydaktyki - Przewodniczący

Dr Piotra Gołasa

Wydział Nauk Ekonomicznych - Sekretarz

Prof. dr hab. Krystyna Błeszyńska

Wydział Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Marian Brzozowski

Wydział Nauk o Zwierzętach

Dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Prof. dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska

Wydział Rolnictwa i Biologii

Dr inż. Beata Gawryszewska

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii  i Architektury Krajobrazu

Dr hab. Maciej Janowicz

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Dr inż. Andrzej Kędzierski

Wydział Technologii Drewna

Dr inż. Adam Maciak

Wydział Inżynierii Produkcji

Prof. dr hab. Kazimierz Piekut

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Prof. Dr hab. Jarosław Skłodowski

Wydział Leśny

Prof. dr hab. Jacek Szczawiński

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Dr Marcin Wysokiński

Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego  SGGW

Dr hab. Anna Żbikowska

Wydział Nauk o Żywności