Aktualności

Dla pracowników

01
sierpnia
2014

Nabór wniosków - Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności

Edukacja kształtująca kreatywnych obywateli, rozbudzanie innowacyjności i zacieśnienie współpracy szkół i uczelni – to cel dwóch nowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od jesieni zaczną działać: Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności. – Edukację musimy traktować jako ciągły proces uczenia się – od przedszkola, przez szkoły, po uczelnie. Takie myślenie o edukacji pozwoli kształtować kreatywne, krytycznie myślące i potrafiące rozwiązywać problemy społeczeństwo – podkreśla Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – W ostatnich latach powstały setki nowoczesnych laboratoriów, bibliotek, centrów nauki. Tę bazę uczelnie mogą wykorzystać również do popularyzacji nauki i edukacji uczniów, którzy w przyszłości będą studentami, a może i naukowcami. Chciałabym, aby uczelnie otworzyły się na uczniów i nauczycieli. Wszyscy na tym skorzystają – dodaje minister Lena kolarska-Bobińska.

Uniwersytety Młodych Wynalazców i Akademickie Centra Kreatywności będą wyłonione w konkursie, który został ogłoszony 30 lipca na stronie internetowej www.nauka.gov.pl.

Więcej informacji na stronach: Ogłoszenie w sprawie konkursu, Akacemickie Centrum Kreatywności, Uniwersytet Młodych Wynalazców