Aktualności

Dla pracowników

03
czerwca
2017

Zapraszamy pracowników i doktorantów SGGW do zgłaszania pomysłów o potencjale wdrożeniowym.

Zespół projektu Inkubator Innowacyjności+ zaprasza pracowników naukowych i doktorantów SGGW do zgłaszania swoich pomysłów o potencjale wdrożeniowym.

Badanie ankietowe jest pierwszym etapem audytu technologicznego w SGGW. Jego celem jest dokonanie inwentaryzacji wszystkich możliwie pomysłów (idei biznesowych), które mogłyby mieć szanse na ewentualną, późniejszą implementację biznesową.

Ankieta skierowana jest osób posiadających zarówno rozwiązania gotowe już do wdrożenia rynkowego, jak i jedynie sam pomysł na taką działalność.

Przekazywane informacje objęte są ochroną prawną i nie będą udostępniane osobom postronnym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest na stronie  http://inkubatorplus.sggw.pl/formularz/