Aktualności

Dla pracowników

07
października
2014

Stypendia ministra dla naukowców SGGW

Troje młodych naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otrzymało stypendia przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybitnym pracownikom nauki.

Laureatami konkursu na stypendia dla młodych wybitnych naukowców w 2014 roku z SGGW zostali:

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznała 35 538 360 zł na finansowanie stypendiów naukowych dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W IX edycji konkursu otrzyma je 202 wybitnych młodych naukowców. Laureaci będą otrzymywali 4 940 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. W konkursie na stypendia dla młodych wybitnych naukowców rozpatrzono 717 wniosków.