Aktualności

Dla pracowników

28
października
2014

"Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki"

Zapraszamy naukowców SGGW do udziału w konkursie "Eureka! DGP". Dziennik Gazeta Prawna w styczniu 2015 rozpocznie II edycję cyklu redakcyjnego "Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki".

Ideą cyklu jest przedstawienie najciekawszych wynalazków, które powstają na polskich uczelniach oraz w instytutach badawczych. Pod uwagę zostaną wzięte wynalazki, które zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w latach 2012-2013.

"Eureka! DGP" będzie się ukazywać w piątkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej mającym formułę magazynową. Odkrywaniu wynalazków na łamach DGP towarzyszyć będzie konkurs, w którym nagrodą dla zespołu wynalazczego jest nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł.

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na stronie internetowej.