Aktualności

Dla pracowników

26
września
2013

Pracownik SGGW laureatem konkursu „Brokerzy Innowacji"

Doktor Marek Grześkiewicz, pracownik Wydziału Technologii Drewa, został laureatem ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Brokerzy Innowacji”.

Przedmiotem konkursu jest realizacja działań mających na celu poprawę efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.

Komunikat MNiSW dot. rozstrzygnięcia konkursu: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/brokerzy-innowacji-wylonieni.html

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/brokerzy-innowacji/

*** – zdjęcie pochodzi ze strony http://www.ncbr.gov.pl