Aktualności

Dla pracowników

07
maja
2015

Posiedzenie Rady Młodych Naukowców

W dniu 22 kwietnia br. w Pałacu Rektorskim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji (RMN). Rada jest organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Posiedzenie zainagurował JM Rektor SGGW Prof. dr hab. Alojzy Szymański, kóry przedstawił historię powstania oraz wizję rozwoju uczelni. Członkowie RMN mieli też okazję zadać pytania dotyczące obecnej sytuacji naukowców i działań mających na celu wspieranie „młodych” przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskieg w rozwoju kariery naukowej. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz określenia wytycznych przyszłych działań. Pierwszym i jedynym jak do tej pory członkiem RadyMłodych Naukowców reprezentującym SGGW jest dr Krystyna Oracz (www.seedexplorer.eu). W spotkaniu uczestniczyła także mgr Anna Żuchowska, Sekretarz Rektora SGGW.