Aktualności

Dla pracowników

05
grudnia
2018

Podziękowanie pracownikom za długoletnią pracę

Ponad sto osób otrzymało z rąk Jego Magnificencji Rektora, prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego listy gratulacyjne za wieloletnią pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

"To Państwo tworzycie historię Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego" - powiedział prof. dr hab. Wiesław Bielawski podczas uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych za długoletnią pracę w SGGW. Dziękując wszystkim uhonorowanym, rektor podkreślił, zasługi zarówno pracowników naukowych jak i administracyjnych w budowę uczelni jako prężnego ośrodka naukowo-dydaktycznego. "W imieniu własnym oraz władz SGGW dziękuję Państwu za wkład w rozwój Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego"- powiedział rektor Bielawski podczas spotkania z pracownikami. 

W spotkaniu z pracownikami oprócz władz uczelni uczestniczyli także dziekani i prodziekani poszczególnych wydziałów.