Aktualności

Dla pracowników

30
października
2019

Plan wydawniczy 2020

Informacja Wydawnictwa SGGW o planie wydawniczym na 2020 r.

Uprzejmie proszę zainteresowanych Autorów o składanie do Państwa Prodziekanów ds. Dydaktyki propozycji wydania publikacji dydaktycznych w 2020 roku.
Informuję jednocześnie, że zgodnie z decyzją Senatu SGGW z dnia 21.12.2009 roku deficytowe skrypty i podręczniki akademickie są w 50% dofinansowane ze środków ogólnych Uczelni i w 50% ze środków Wydziału zgłaszającego taką publikację do wydania.

Bardzo proszę Państwa Dziekanów o złożenie powyższych propozycji w Wydawnictwie SGGW do końca grudnia br., chcielibyśmy bowiem jak najszybciej rozpocząć realizację planu wydawniczego 2020 roku.

Wykaz proponowanych tytułów (nie mogą to być monografie!) powinien zawierać nie więcej niż 4–5 pozycji ustalonych na zasadzie rankingu (także potrzebne wznowienia!) i obejmować następujące dane: autor (autorzy) – tytuł – objętość w arkuszach wydawniczych – planowany nakład, który wystarczy na 3 lata.

Szanse na wydanie w 2020 roku mają tylko te skrypty i podręczniki akademickie, których objętość nie przekroczy 15,0 arkuszy wydawniczych, a maszynopisy (jednostronny wydruk + wersja elektroniczna + ewentualny materiał ilustracyjny – pliki źródłowe!) zostaną złożone w Wydawnictwie SGGW do końca czerwca przyszłego roku.

dyrektor Wydawnictwa

mgr inż. Jan Kiryjow

 

Wyczerpane nakłady skryptów i podręczników
Wydawnictwa SGGW

(informacja przekazana dziekanom odpowiednich wydziałów w pismach wysłanych 29.10.2019)

1. Materiały do ćwiczeń z gleboznawstwa – cz. II

2. Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin

3. Przewodnik do ćwiczeń z biochemii, wyd. III

4. Praktikum z enzymologii

5. Dziennik umiejętności dnia pierwszego

6. Sekcja zwłok zwierząt

7. Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii

8. Tabele biologiczne kręgowców

9. AutoCad w architekturze krajobrazu

10. Wytrzymałość materiałów w zadaniach

11. Zarys geologii

12. Zbiór zadań z geometrii wykreślnej, t. II

13. Ochrona drewna – surowca i materiału

14. Inżynieria materiałów drzewnych

15. Przewodnik do ćwiczeń z ochrony i konserwacji drewna

16. Termodynamika techniczna dla drzewiarzy

17. Fizyka drewna w teorii i zadaniach

18. Chów i hodowla trzody chlewnej

19. Chów drobiu

20. Hodowla i użytkowanie koni, t. I  i  II

21. Metody chowu i hodowli bydła

22. Zbiór testów z ekonomii z odpowiedziami

23. Podstawy zarządzania – studia przypadków

24. Mięso – podstawy nauki i technologii

25. Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności

26. Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

27. Elementy analizy instrumentalnej

28. Przewodnik do ćwiczeń z chemii żywności

29. Podstawy nauki o żywieniu człowieka – przewodnik do ćwiczeń

30. Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych