Aktualności

Dla pracowników

08
listopada
2017

Plan skryptów i podręczników 2018

Uprzejmie proszę zainteresowanych Autorów o składanie do Państwa Prodzieka-nów ds. Dydaktyki propozycji wydania publikacji dydaktycznych w 2018 roku. Infor-muję jednocześnie, że zgodnie z decyzją Senatu SGGW z dnia 21.12.2009 roku deficy-towe skrypty i podręczniki akademickie są w 50% dofinansowane ze środków ogólnych Uczelni i w 50% ze środków Wydziału zgłaszającego taką publikację do wydania.

Wykaz proponowanych tytułów (nie mogą to być monografie!) powinien zawierać nie więcej niż 4–5 pozycji ustalonych na zasadzie rankingu (także potrzebne wznowienia!) i obejmować następujące dane: autor (autorzy) – tytuł – objętość w arkuszach wydawniczych – planowany nakład, który wystarczy na 3 lata.

Szanse na wydanie w 2018 roku mają tylko te skrypty i podręczniki akademickie, których objętość nie przekroczy 15,0 arkuszy wydawniczych, a maszynopisy (jednostronny wydruk + wersja elektroniczna  + ewentualny materiał ilustracyjny – pliki źródłowe!) zostaną złożone w Wydawnictwie SGGW do końca czerwca przyszłego roku.

Bardzo proszę Państwa Dziekanów o złożenie powyższych propozycji w Wydawnictwie SGGW do końca grudnia br., chcielibyśmy bowiem jak najszybciej rozpocząć realizację planu wydawniczego 2018 roku.

dyrektor Wydawnictwa SGW
mgr inż. Jan Kiryjow