Aktualności

Dla pracowników

26
sierpnia
2017

Parlament Studentów RP w SGGW

Członkowie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej spotkali się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Konferencji Ekspertów Praw Studenta 2017. Podczas trzydniowej konferencji (24-26 sierpnia), która odbyła się w Centrum Wodnym SGGW, studenci z wielu uczelni krajowych brali udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych dotyczących praw studentów.

Podczas konferencji Parlamentu Studentów RP odbyły się warsztaty metodologii prowadzenia szkoleń. Dzięki nabytym umiejętnościom uczestnicy tych warsztatów będą mogli prowadzić szkolenia z zakresu praw studentów na macierzystych uczelniach. W drugim dniu konferencji gościem studentów był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Studentów w progach naszej uczelni przywitał rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski. „Głos Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej był i jest bardzo ważny w debacie o teraźniejszości i przyszłości szkolnictwa wyższego. Parlament, czyli Państwo, jest najważniejszą organizacją reprezentującą samorządy studenckie w Polsce. To wasze inicjatywy niejednokrotnie przyczyniały się do wypracowania optymalnych rozwiązań prawnych dla środowiska studenckiego czy umocnienia pozycji studenta w systemie szkolnictwa wyższego. Przedstawiciele samorządów studenckich aktywnie biorą udział w życiu publicznym, uczestniczą w pracach organów władzy publicznej oraz Komisjach Sejmu i Senatu RP. Parlament Studentów RP reprezentuje Polskę w Europejskiej Unii Studentów. To dzięki działaniom Parlamentu oraz Rzecznika Praw Studenta zwiększa się świadomość studentów w zakresie ich praw i obowiązków" - mówił rektor Bielawski. 

Podczas drugiego dnia konferencji gościem studentów był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który przybliżył kilka wybranych zmian w przygotowywanym projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym. Minister Gowin zapowiedział, że ustawa zostanie zaprezentowana podczas Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się we wrześniu. Stwierdził, że największym problemem polskich uczelni jest masowość charakteru studiów. Zapowiedział, że ustawa umożliwi uruchomienie nowej dydaktycznej ścieżki kariery akademickiej. Ustawa ma zawierać zapisy zakazujące uczelniom zmianę opłat za studia w trakcie ich trwania, za złamanie przepisów uczelnia zostanie ukarana kwotą 50 tys. zł. Uczelnie zostaną zobowiązane, także pod karą finansową, do terminowego wydawania dyplomów ukończenia studiów. Jarosław Gowin zapowiedział również wprowadzenie dwóch modeli kształcenia, czyli zawodowego oraz akademickiego. Ponadto mają być uruchomione tak zwane studia dualne - student pracuje i uczy się. Zostaną także zmienione kategorie dyscyplin naukowych, tak aby zmniejszyć ich liczbę. Uczelnie będą mogły samodzielnie zmieniać strukturę administracyjną, a doktoranci uzyskają status młodszego pracownika naukowego. Minister Gowin zapowiedział podczas spotkania ze studentami, że studia doktoranckie będą zastąpione stacjonarnymi szkołami doktoranckimi, a wszyscy doktoranci otrzymają stypendium.

Po spotkaniu ze studentami wicepremier Jarosław Gowin zwiedził Centrum Wodne naszej uczelni.