Aktualności

Dla pracowników

10
grudnia
2013

Otwarte Spotkania z Gospodarką

W dniu 09.12.2013 r. odbyło się kolejne otwarte Zebranie Pełnomocników Dziekanów ds. Współpracy z Gospodarką, zorganizowane przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW.

Celem spotkania, któremu przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Lenart, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką było zainteresowanie pracowników naukowych Uczelni kwestiami dotyczącymi innowacyjnego rozwoju Regionu Mazowsze.

Tym razem zaproszonym gościem i prelegentem była Małgorzata Rudnicka, Kierownik Wydziału Innowacyjności, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać dwóch prezentacji nt.: „Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” oraz „Głównych założeń MSODI - Mazowieckiej Sieci Innowacji”.

Prezentacje w formie plików .ppf będą dostępne u Pełnomocników Dziekanów ds. Współpracy z Gospodarką.