Aktualności

Dla pracowników

26
września
2013

Oferta Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SGGW dla studentów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, której są Państwo studentami jest jedną z nielicznych w kraju, które posiadają własną placówkę opieki zdrowotnej. Na terenie kampusu, w sąsiedztwie Akademików Limba i Ikar znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SGGW (NZOZ SGGW) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Zachęcamy do wizyty w naszej placówce i osobistego zapoznania się z lokalizacją i profilem działalności

Warto to zrobić teraz, nawet bez problemu związanego ze zdrowiem.  Warto wiedzieć czego mogą Państwo oczekiwać od uczelnianej służby zdrowia i dlaczego warto być pacjentem NZOZ SGGW. Można również sprawdzić aktualność, ważność ubezpieczenia, którym powinniście być Państwo objęci.

Pacjent – student  w polskim systemie ochrony zdrowia

Każdemu obywatelowi Polski przysługuje zgodnie z zapisami Art. 68 Konstytucji RP prawo do ochrony zdrowia. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

Poniżej zaprezentowane są podstawowe pojęcia i wskazówki, które mają zastosowanie w znakomitej większości przypadków  naszych Studentów. Pomoże to Państwu podjąć odpowiednie wybory, decyzje i kroki i być lepiej przygotowanym na ewentualne trudniejsze chwile związane z bezcennym zdrowiem.

1.    Czy każdy Student jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym ? – Tak

Każda studiująca w Polsce osoba jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. A ściślej mówiąc – powinna być objęta. Jest więcej niż jeden mechanizm ubezpieczenia Studenta. Może to być np. ubezpieczenie z tytułu składki wnoszonej przez rodzica Studenta, z tytułu jego zatrudnienia u pracodawcy. Bez wątpienia warto sprawdzić ważność swojego ubezpieczenia.

2.    Jak można sprawdzić ważność swojego ubezpieczenia zdrowotnego ?

Najprościej jest udać się do NZOZ SGGW i legitymując się dowodem osobistym uzyskać  informację o aktualności swojego ubezpieczenia. Najlepiej jest to zrobić kiedy jest mniej Pacjentów w Przychodni  tj. zwykle po południu. Pracownik Rejestracji NZOZ SGGW korzystając z dostępu do systemu informatycznego NFZ sprawdzi ważność ubezpieczenia. A w razie pytań lub wątpliwości można będzie również uzyskać kompetentną informację.

3.    Czy osoba ubezpieczona powinna mieć wybraną swoją placówkę zdrowia ? – Tak

Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na kontakcie Pacjenta  z lekarzem i pielęgniarką POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) pracującymi w konkretnej placówce POZ.

4.    W jaki sposób wybiera się swojego lekarza, pielęgniarkę, placówkę POZ (przychodnię) ?

Wyboru swojego lekarza POZ i pielęgniarki POZ dokonuje się przez złożenie tzw. deklaracji wyboru w wybranej placówce POZ.  Druk deklaracji jest do pobrania i wypełnienia (zajmuje to nie więcej niż 5 minut) na miejscu w NZOZ SGGW.

5.    Czym kierować się przy wyborze swojej Przychodni ?

Jeśli spędzamy znaczną część roku na Uczelni – to na pewno warto złożyć deklarację w Przychodni uczelnianej tj. NZOZ SGGW. Jest szereg wygód z tego powodu, a nie wyklucza to okazjonalnych wizyt w innych placówkach ochrony zdrowia, np. podczas wakacji, ferii, pobytu w innej miejscowości.

6.    Czy należy w jakiś sposób powiadomić poprzednią placówkę ochrony zdrowia o swojej decyzji zmiany POZ ?

Nie ma takiego obowiązku – system informatyczny NFZ jest informowany przez wybranego świadczeniodawcę (POZ) i uaktualnia przypisanie Pacjenta do właściwej placówki.

7.    Czego mogę oczekiwać jako uprawniony i zadeklarowany Pacjent NZOZ SGGW ?

Zgodnie z przepisami,  w ramach podstawowej opieki lekarskiej Pacjentowi  przysługują:

 • badania i porady  lekarskie,
 • diagnostyka i leczenie,
 • skierowania na leczenie specjalistyczne, szpitalne i  uzdrowiskowe,
 • szczepienia ochronne i określone w kalendarzu szczepień,
 • świadczenia promocji zdrowia i profilaktyki chorób

8.    Dlaczego warto wybrać NZOZ SGGW jako swoją placówkę POZ ?

 • Przychodnia jest na miejscu, obok znajduje się niedroga, dobrze zaopatrzona apteka,
 • W Przychodni pracują również wybrani lekarze-specjaliści, i oprócz wielu rodzajów porad bezpłatnych (dla Pacjentów POZ) jest możliwość odpłatnego (na zasadach ogólnych) skorzystania  z usług specjalistów,
 • Lekarze są również uprawnieni do wystawienia recept i zwolnień z pracy (nauki),
 • W NZOZ SGGW działa gabinet  zabiegowy,
 • Na miejscu jest Punkt Pobrań do badań diagnostycznych (zarówno bezpłatnych jak  i dodatkowo płatnych), można także wykonać EKG
 • NZOZ SGGW na podstawie umów z innymi podmiotami zapewnia szybką realizację niezbędnych  dodatkowych badań (np. RTG, USG)
 • Zwykle w Przychodni nie ma kolejek. Można się również umówić na wizytę telefonicznie

9.    Czy lista lekarzy-specjalistów pracujących w NZOZ SGG jest zamknięta ?

Aktualnie można umawiać się na wizytę u internisty (lekarza POZ), okulisty, laryngologa, dermatologa, ginekologa i psychologa.  Najbliższe plany związane z NZOZ SGGW przewidują poszerzenie listy specjalizacji lekarskich obecnych w Przychodni , jak również unowocześnienie komunikacji z Pacjentami.

10. Gdzie można zasięgnąć więcej informacji o systemie ochrony zdrowia, prawach pacjenta, itp. ?

Zapraszamy do naszej Przychodni gdzie łatwo dostępne są najważniejsze informacje dotyczące opieki zdrowotnej Pacjentów, a w szczególności Studentów. Tutaj znajdą również Państwo  przydatne adresy internetowe  dotyczące tematu. Jest bowiem oczywiście bardzo wiele źródeł informacji.

Zapraszamy Państwa
Dyrektor NZOZ SGGW