Aktualności

Dla pracowników

13
listopada
2017

Nowe programy pracy w programie Horyzont 2020

Komisja Europejska opublikowała nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-20.

W ciągu najbliższych trzech lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program Horyzont 2020 ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.

Obecnie Komisja rozpoczyna pierwszą fazę działalności Europejskiej Rady ds. Innowacji.W latach 2018–2020 Komisja przeznaczy 2,7 mld euro z programu Horyzont 2020 na wsparcie innowacji wysokiego ryzyka, które potencjalnie mogą wygenerować wysokie zyski i stworzyć rynki przyszłości. Ponadto aby stymulować powstawanie przełomowych rozwiązań technologicznych dotyczących problemów, z jakimi mierzą się obywatele UE, w większym stopniu wykorzystywane będą nagrody z serii „podejmij wyzwanie” programu Horyzont 2020.

W programach prac na lata 2018–2020 znajdzie się mniejsza liczba zagadnień, które otrzymają większy budżet i będą stanowić bezpośrednie wsparcie priorytetów politycznych Komisji:

•          Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość: 3,3 mld euro

•          Gospodarka o obiegu zamkniętym: 1 mld euro

•          Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług: 1,7 mld euro

•          Unia bezpieczeństwa: 1 mld euro

•          Migracja: 200 mln euro

2,2 mld euro zostaną przeznaczone na projekty na rzecz czystej energii w czterech wzajemnie ze sobą powiązanych obszarach: odnawialne źródła energii, energooszczędne budynki, rozwiązania w zakresie elektromobilności i magazynowania energii elektrycznej.

Podstawowe elementy nowych programów pracy:

- wspieranie badań podstawowych;

- pogłębienie współpracy międzynarodowej;

- upowszechnianie doskonałości;

- dalsze uproszczenie zasad uczestnictwa;

- otwarta nauka

 

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi programami pracy:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20

Szczegółowe informację dostępne są na stronie KPK:

http://www.kpk.gov.pl/?p=39842