Aktualności

Dla pracowników

14
sierpnia
2014

Otwarcie naboru wniosków w I Konkursie programu BIOSTRATEG

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, że 14 sierpnia 2014 został uruchomiony w systemie OSF nabór wniosków w I Konkursie Programu Strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”– BIOSTRATEG

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF https://osf.opi.org.pl do 13 października 2014 r. (do godziny 16:00)

Dokumentacja konkursowa, dostępna jest na stronie internetowej NCBR.

 

Naborem wniosków w SGGW zajmuje się Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie stosownych dokumentów do CIiTT w terminie umożliwiającym podpisanie ich przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni oraz przygotowanie skanów podpisanych dokumentów (przez naszych pracowników) i odesłanie do Wnioskodawcy.

Przypominamy, że osoby aplikujące zobowiązane są dostarczyć do CIiTT formularz zgłoszeniowy wraz z pismem przewodnim skierowanym do Prorektora ds. Nauki
(wzory dokumentów dostępne są w CIiTT).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy pod adresami: joanna_stepkowska@sggw.pl/ beata_smolinska@sggw.pl lub telefoniczny pod numerami: 22 59 35693 / 22 59 35689.