Aktualności

Dla pracowników

11
maja
2015

NCBR ogłosiło konkurs w ramach PO Inteligentny Rozwój

Na wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów w programie „Demonstrator” NCBR przeznaczyło 500 mln zł.

Jednym z głównych problemów polskiej innowacyjności są trudności z wdrażaniem pomysłów na rynek. Naszą ideą jest więc zasypywanie doliny śmierci. Ten program z niebagatelnym budżetem jest w stanie wesprzeć projekty w finalnej fazie badawczej. Dzięki temu ich wdrożenie na polskie i zagraniczne rynki może zostać realnie przyśpieszone, co w świecie innowacji ma niebagatelne znaczenie– mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Konkurs programu „Demonstrator” jest organizowany w ramach poddziałania 1.1.2 PO IR „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej”. Dzięki wsparciu z NCBR stawiające na innowacje firmy będą mogły przetestować będące efektem prac badawczo-rozwojowych produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek.

Stawiamy na konkretne efekty polskich innowacji. Naszym celem jest, aby polskie firmy zdobywały i utrzymywały przewagę konkurencyjną w oparciu o efekty prac badawczo  rozwojowych. Środki z NCBR umożliwią najlepszym z nich realizować wybiegające w przyszłość projekty, które będzie można sprawdzić i przetestować w wersji demonstracyjnej – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Budżet konkursu to 500 mln zł. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Nabór wniosków będzie trwał od 7 maja do 22 czerwca.

Ogłoszenie konkursu w ramach PO Inteligentny Rozwój poprzedził pilotażowy konkurs „Demonstrator +”, który NCBR realizowało w 2013 roku. W jego ramach wsparcie z NCBR w wysokości ponad 420 mln zł uzyskało 45 projektów, a środki własne wniesione przez przedsiębiorców celem współfinansowania projektów wyniosły aż 330 mln zł.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NCBR.