Aktualności

Dla pracowników

28
listopada
2013

Nadanie stopni naukowych - spotkanie informacyjne

W środę 27 listopada w budynku nr 8 odbyło się spotkanie informacyjne dla pracowników SGGW związane z postępowaniem dotyczącym procedur nadania tytułów naukowych: profesora, stopnia doktora habilitowanego i doktora.

Prodziekani wydziałów, kierownicy katedr oraz pracownicy administracji wydziałowych i centralnej wysłuchali wszystkich niezbędnych informacji dotyczących nadawania stopni naukowych, które wspólnie przekazali  prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jan Niemiec oraz prof. dr hab. Tomasz Borecki, z-ca Przewodniczącego Centralnej Komisji ds Stopni.