Aktualności

Dla pracowników

24
kwietnia
2019

Nabór do programu stypendialnego dla naukowców Tecniospring Industry

Tecniospring Industry to program współfinansowany przez Unię Europejską, który oferuje zatrudnienie doświadczonym badaczom zainteresowanym prowadzeniem prac naukowych nad zaproponowanym przez siebie projektem.

Dzięki programowi naukowcy z całego świata mają możliwość pracy w:

  • dowolnej firmie katalońskiej przez okres 2 lat (Incoming fellowship),
  • wybranych przez siebie centrach badawczych/działach B+R prywatnych firm na całym świecie w ciągu pierwszego roku trwania programu, a w drugim roku w firmach lub centrach TECNIO
    w regionie Katalonii (Outgoing +Return fellowship).

Więcej informacji  o programie: http://catalonia.com/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/

Nabór do programu: od lipca do września 2019 r. (dokładne daty zostaną opublikowane wkrótce).

Prezentacja: TINDUSTRY_prezentacja.pdf

Kontakt z polskim biurem: mchabasiewicz@catalonia.com, +48 506 704 178.