Aktualności

Dla pracowników

05
czerwca
2013

Międzynarodowa Konferencja „Nauka o żywieniu człowieka – osiągnięcia i wyzwania”

Z okazji 35-lecia istnienia Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz 60-lecia pracy zawodowej w SGGW Prof. dr. hab., dr. h.c. Stanisława Bergera – twórcy Wydziału, 28 i 29 czerwca br. zostanie zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa „Nauka o żywieniu człowieka – osiągnięcia i wyzwania”.

Udział w Konferencji potwierdzili absolwenci Wydziału, delegaci instytucji rządowych i samorządowych oraz pracownicy uczelni krajowych i zagranicznych, instytutów naukowych, przedstawiciele przemysłu i przedsiębiorcy, których zainteresowania koncentrują się wokół szeroko pojętej nauki o żywieniu człowieka.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Prezydent m. st. Warszawy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jego Magnificencja Rektor SGGW w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w budynku Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji przy ul. Nowoursynowskiej 159c (budynek 32).

Więcej informacji na stronie internetowej wydziału TUTAJ

 Program konferencji do pobrania TUTAJ