Aktualności

Dla pracowników

29
października
2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że Senat Akademicki na posiedzeniu w dniu 26 października 2020 roku przyjął uchwałę w sprawie określenia terminarza wyborów do Rady Uczelni i Rad Dyscyplin.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej <<do pobrania>>

Formularze zgłoszeń Kandydatów w wyborach do Rady Uczelni znajdują się w zakładce „WYBORY”. UKW przypomina, że  zgodnie ze Statutem Uczelni Załącznik Nr 4 „Ordynacja wyborcza”: „Kandydatów na członków Rady Uczelni ma prawo zgłosić Rektor lub co najmniej 10 członków Senatu. Każdy członek Senatu ma prawo udzielić poparcia tylko jednej kandydaturze osoby ze wspólnoty Uczelni i tylko jednej kandydaturze osoby spoza wspólnoty Uczelni”. Formularze zgłoszeń Kandydatów w wyborach do Rad Dyscyplin zostaną udostępnione niezwłocznie po przyjęciu przez Senat zmian w Statucie Uczelni.  

Przewodniczący UKW
Prof. dr hab. Henryk Runowski