Aktualności

Dla pracowników

15
lutego
2021

Komunikat Rektora w sprawie szczepienia nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelni

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w związku z komunikatami opublikowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna się akcja szczepień przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelni.

Osobami uprawnionymi są: nauczyciele akademiccy, doktoranci prowadzący zajęcia i inne osoby współpracujące z SGGW (np. na podstawie umowy cywilnoprawnej dotyczącej prowadzenia zajęć).

Niestety, mimo starań KRASP, nie udało się włączyć do powyższej grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zapisy obejmują osoby urodzone od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r. 

Więcej informacji o szczepieniu nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelni znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w zakładce aktualności.

Formularz zapisu zostanie Państwu niezwłocznie udostępniony drogą mailową na imienne skrzynki w domenie SGGW oraz w zakładce wiadomości dla pracowników.  

 

prof. dr hab. Michał Zasada

Rektor