Aktualności

Dla pracowników

16
lutego
2021

Komunikat o stanie zgłoszeń na szczepienia nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w SGGW

W nawiązaniu do wcześniejszego Komunikatu Rektora SGGW, uprzejmie informujemy, że w dniu 16 lutego, wg. stanu na godzinę 12.00, zarejestrowano w SGGW 704 zgłoszenia na szczepienia przeciwko COVID-19.

Trwa weryfikacja zgłoszeń i wprowadzanie danych do systemu POL-on,  poprzez który zostaną one przekazane do NFZ i punktów szczepień. Ze zgłoszonymi osobami kontaktować się będą punkty szczepień. Brak jest możliwości indywidualnego wyboru punktu szczepienia. Kontakt nastąpi na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu lub poprzez instytutowego koordynatora ds. szczepień.

Przypominamy, że formularz zapisu został przekazany drogą mailową na imienne skrzynki w domenie SGGW i jest też dostępny w zakładce Wiadomości dla Pracowników. Termin zgłoszeń upływa 17 lutego br.

Dotychczas w poszczególnych jednostkach zarejestrowało się:

Instytut Biologii (70)

Instytut Ekonomii i Finansów (66)

Instytut Informatyki Technicznej (21)

Instytut Inżynierii Lądowej (32)

Instytut Inżynierii Mechanicznej (22)

Instytut Inżynierii Środowiska (58)

Instytut Medycyny Weterynaryjnej (88)

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa (30)

Instytut Nauk Leśnych (48)

Instytut Nauk o Zwierzętach (33)

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka (70)

Instytut Nauk o Żywości (62)

Instytut Nauk Ogrodniczych (31)

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki (21)

Instytut Rolnictwa (22)

Instytut Zarządzania (9)

Centrum Wodne (8)

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (13)