Aktualności

Dla pracowników

05
października
2015

Innowacyjność, finanse, współpraca i rozwój, czyli 6. Forum Rozwoju Mazowsza

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW zaprasza do udziału w VI Forum Rozwoju Mazowsza, które odbędzie się w dniach 7-8 października 2015 w Warszawie.

Forum Rozwoju Mazowsza promuje innowacyjność i przedsiębiorczość oraz fundusze europejskie w województwie mazowieckim. Tegoroczna edycja odbędzie się
7-8 października 2015 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Zapraszamy
do udziału w ponad 40 debatach i prelekcjach, 10 strefach tematycznych oraz licznych warsztatach i spotkaniach networkingowych
.

Forum Rozwoju Mazowsza to wydarzenie łączące przedstawicieli i ekspertów z różnych środowisk: nauki, biznesu, władz lokalnych, organizacji pozarządowych. Daje ono pole do wspólnego dialogu i kreowania innowacji w zakresie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu.

Forum stanowi część kampanii prowadzonej przez województwo mazowieckie w ramach nowego rozdania środków unijnych. – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych tylko do końca 2015 r. uruchomi 21 naborów w programie RPO WM 2014-2020, dysponując tym samym ok. 900 mln zł. Zagadnienia poruszane na Forum, punkty informacyjne oraz prowadzone przez specjalistów warsztaty pozwolą potencjalnym beneficjentom zapoznać się z warunkami tworzenia skutecznych wniosków o dofinansowanie oraz zasadami ich przyznawania – zauważa Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, organizator Forum.

Goście Forum zostaną zaproszeni do uczestniczenia w 10 strefach tematycznych dedykowanych województwu mazowieckiemu, innowacyjnym kampusom, smart city, R&D i clusteringowi, innowacjom społecznym, dobrym praktykom UE, startupom, finansowaniu innowacji oraz designowi i wzornictwu. Będą one miejscem licznych spotkań, warsztatów oraz networkingu dla uczestników. Zaprezentowane zostaną także najciekawsze inicjatywy firm i instytucji, będących liderami w danych obszarach tematycznych.

Podczas kilkudziesięciu debat i prelekcji eksperci z kraju i zagranicy przedstawią najlepsze praktyki oraz podejmą otwarty dialog na temat kluczowych dla rozwoju regionu zagadnień
i wyzwań w kontekście nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Otwarta formuła wydarzenia sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów oraz tworzeniu trwałych partnerstw.  Goście Forum otrzymają także wiedzę i narzędzia potrzebne przy realizacji innowacyjnych projektów. – Motywem przewodnim będą zagadnienia przedsiębiorczości oraz komercjalizacji wyników pracy naukowej. Poprzez warsztaty i wiele różnorodnych aktywności postaramy się przenieść na rodzimy grunt najlepsze zagraniczne praktyki, sprawdzone rozwiązania a także zachęcić do poszukiwania inspiracji  i nowych ścieżek rozwoju – opowiada Magdalena Jackowska-Rejman, Prezes firmy techBrainers, będącej partnerem programowym Forum.

6. edycja Forum Rozwoju Mazowsza organizowana jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, a w przygotowanie ciekawego i inspirującego programu włączyło się kilkudziesięciu partnerów.  Wybitni goście – specjaliści oraz pasjonaci w swoich dziedzinach, szeroka tematyka oraz liczne debaty, prelekcje, prezentacje i warsztaty sprawiają, że Forum plasuje się na liście najważniejszych wydarzeń promujących innowacyjność i przedsiębiorczość na Mazowszu, zwłaszcza w kontekście możliwości wykorzystania funduszy unijnych w tym obszarze. Tym samym stwarza ono okazję nie tylko do poszerzenia wiedzy i  nawiązania wartościowych kontaktów, ale także do współtworzenia platformy dialogu na temat kierunków rozwoju województwa mazowieckiego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja nawww.forumrozwojumazowsza.eu/rejestracja/

Więcej informacji o Forum www.forumrozwojumazowsza.eu