Aktualności

Dla pracowników

18
września
2014

Infoseminarium - Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW zaprasza do udziału w spotkaniu w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

Podczas infoseminariów zaprezentowane zostaną główne wnioski, rekomendacje i strategie opracowane w ramach projektu. Uczestnicy:

  • dowiedzą się, jaki jest potencjał innowacyjny ich miasta i regionu,
  • zapoznają się z aktualną i przyszłą polityką rozwoju, prowadzoną pod kątem innowacyjności,
  • poznają narzędzia stosowane do monitorowania i zarządzania wdrażaną strategią,
  • dowiedzą się, gdzie poszukiwać informacji odnośnie innowacyjnych projektów,

Najbliższe infoseminaria w Warszawie odbęda się w dniach 23 i 30 września. 

Udział w infoseminarium jest bezpłatny.  Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.ris.mazovia.pl/ 

Rejestracja na stronie www.ecorys.pl/infoseminaria