Aktualności

Dla pracowników

08
czerwca
2015

II KONKURS BIOSTRATEG OGŁOSZONY

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło II Konkurs w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” – BIOSTRATEG. Do rozdysponowania jest 200 mln złotych.

Program BIOSTRATEG obejmuje pięć obszarów badawczych , tj.:

  • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
  • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  • leśnictwo i przemysł drzewny.

Zgodnie z zapisami Regulaminu nabór wniosków będzie trwał 45 dni od daty otwarcia naboru w systemie OSFNCBR informuje, iż nabór wniosków będzie trwał od 9 czerwca do 24 lipca.

Treść ogłoszenia oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: NCBR