Aktualności

Dla pracowników

22
października
2019

ERASMUS+ kraje poza UE - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KADRA na semestr zimowy/letni 2019/2020

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o naborze uzupełniającym na mobilność nauczycieli w ramach programu ERASMUS+ do krajów poza UE. Oferta dotyczy wymiany akademickiej w roku 2019/2020.

NABÓR UZUPEŁNIJĄCY KADRA NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI 2019/2020

PROGRAM ERASMUS+ KRAJE POZA UE zapewnia możliwość:

kandydaci z SGGW

wzięcia udziału w wymianie akademickiej w uczelniach partnerskich SGGW

kandydaci z uczelni partnerskich

wzięcia udziału w wymianie akademickiej typu student / teaching staff w SGGW

OFERTA - SZCZEGÓŁÓWA LISTA DOSTĘPNYCH GRANTÓW

W naborze uzupełnijącym kadra dopuszcza następujące typy mobilności z SGGW:
Typ Okres Dofinansowanie

teaching staff 

to partner countries

semestr zimowy / letni 2019/20

180 EUR / dzień

podróż wg kalkulatora odległości

 
Aplikacja za pośrednictwem strony: ERASMUS+ (PARTNER COUNTRIES) PROGRAM 

Prosimy uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi w górnym menu na stronie programu!

W celu złożenia aplikacji nalezy wejść w zakładkę SUBMIT APPLICATION.

Deadline:

nauczyciele - 28.10. 2019 - 28.11.2019

Uwaga:

Nowe uczelnie partnerskie SGGW: Koya University (Irak), Kufa University (Irak), Shibaura Institute of Technology (Japonia), Kasetsart University (Tajlandia).

Kontakt

Biuro Współpracy Międzynarodowej, SGGW

erasmusplus_world@sggw.pl

POWODZENIA!
ZESPÓŁ PROGRAMU ERASMUS+ (KRAJE PARTNERSKIE)
SGGW