Aktualności

Dla pracowników

21
września
2019

Dzień z Horyzontem

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na Dzień z Horyzontem 2020, który odbędzie się 8 października 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w ostatnich konkursach w latach 2019-2020. W dalszej części wydarzenia będą Państwo mogli wziąć udział w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK
nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania
w otwartych konkursach.

Jesienna edycja Dnia z Horyzontem 2020 będzie poświęcona głównie filarom: Wyzwania społeczne oraz Wiodąca pozycja w przemyśle.

Warto podkreślić, że zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi ewaluacji jednostek naukowych punkty za udział w projektach realizowanych w ramach Programów Ramowych UE liczą się podwójnie, a w przypadku grantów ERC poczwórnie.

Osoby i zespoły mające pomysł na projekt oraz przygotowujące wnioski zapraszamy również na indywidualne konsultacje z ekspertami KPK. Rejestracja na indywidualne konsultacje odbywa się za pomogą dodatkowego formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-z-horyzontem-2020-3