Aktualności

Dla pracowników

09
grudnia
2018

Dzień Seniora SGGW w świątecznej atmosferze

8 grudnia 2018 roku odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie świąteczne spotkanie władz uczelni z emerytowanymi pracownikami. Jest ono organizowane każdego roku pod nazwą Dzień Seniora SGGW. Z grona ponad 1350 byłych już pracowników SGGW, do wspólnego świątecznego stołu zasiadło 350 osób. Spotkanie przygotowali pracownicy Sekcji Socjalnej SGGW.

W Dniu Seniora uczestniczyły władze Uczelni z rektorem prof. dr. hab. Wiesławem Bielawskim na czele, władze dziekańskie, przewodniczący związków zawodowych, kierownicy jednostek administracyjnych Uczelni. Składając świąteczne życzenia, rektor W. Bielawski podziękował byłym pracownikom za wieloletnią pracę, za budowanie prestiżu i pozycji SGGW, w kraju i za granicą, w różnych okresach jej historii. Jednocześnie podkreślił: „Państwa doświadczenie i wiedza są zawsze oczekiwane. Chcielibyśmy, żebyście byli blisko Uczelni. [….] Nigdy nie da się budować przyszłości bez przeszłości. Ktoś kto zapomina o historii nie jest w stanie budować przyszłości”. Uczestnicy uczcili pamięć 36. pracowników i emerytowanych pracowników SGGW, którzy odeszli w okresie od ubiegłorocznej uroczystości.

Świąteczne spotkanie było okazją do zapoznania obecnych z najistotniejszymi wydarzeniami kończącego się roku i przedstawienia obecnej kondycji SGGW. Rektor wskazał na wyjątkowość 2018 roku: obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym setnej rocznicy powołania Legii Akademickiej, którą SGGW współtworzyła, ale też niezmiernie ważnego i przełomowego dla uczelni wydarzenia, jakim było uchwalenie 1 października 2018 r. Konstytucji dla Nauki i jakim jest obecnie jej wdrożenie. Poszczególne obszary działalności przestawili: I zastępca rektora, prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marian Binek; prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Kazimierz Tomala; prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Kazimierz Banasik; prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Michał Zasada; pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką prof. dr hab. Aleksander Lisowski. Świąteczne życzenia złożyli przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego SGGW dr Mieczysława Flacha i przewodniczący NSZZ Solidarność SGGW dr inż. Jacek Bujko. W imieniu pracowników emerytowanych podziękowania złożył mgr inż. Jerzy Skrabek, absolwent pierwszego powojennego rocznika Wydziału Leśnego SGGW.